Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Mutato Potato

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(1,243 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Sep 01, 2023
Giải phóng:
Aug 01, 2023
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là tiêu diệt hết lũ dị nhân Mutato Potato trước khi chúng ăn hết lá! Chạm vào một củ khoai tây và kéo nó theo bất kỳ hướng nào để nhắm mục tiêu. Sau khi bạn sắp xếp cú đánh của mình, hãy thả để ném khoai tây.

Vào cuối mỗi đợt, bạn có thể mở khóa sức mạnh. Nhấn vào dấu chấm hỏi bên dưới phần mở rộng sức mạnh để tìm hiểu thêm về một khả năng.

Sau khi bạn đánh bại cả năm đợt, một cấp độ mới sẽ mở khóa!

Mục tiêu của bạn là tiêu diệt hết lũ dị nhân Mutato Potato trước khi chúng ăn hết lá! Nhấp chuột trái vào một củ khoai tây và kéo nó theo bất kỳ hướng nào để nhắm mục tiêu. Sau khi bạn sắp xếp cú đánh của mình, hãy thả để ném khoai tây.

Vào cuối mỗi đợt, bạn có thể mở khóa sức mạnh. Nhấp vào dấu chấm hỏi bên dưới phần tăng sức mạnh để tìm hiểu thêm về một khả năng.

Sau khi bạn đánh bại cả năm đợt, một cấp độ mới sẽ mở khóa!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(1,243 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Sep 01, 2023
Giải phóng:
Aug 01, 2023
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là tiêu diệt hết lũ dị nhân Mutato Potato trước khi chúng ăn hết lá! Chạm vào một củ khoai tây và kéo nó theo bất kỳ hướng nào để nhắm mục tiêu. Sau khi bạn sắp xếp cú đánh của mình, hãy thả để ném khoai tây.

Vào cuối mỗi đợt, bạn có thể mở khóa sức mạnh. Nhấn vào dấu chấm hỏi bên dưới phần mở rộng sức mạnh để tìm hiểu thêm về một khả năng.

Sau khi bạn đánh bại cả năm đợt, một cấp độ mới sẽ mở khóa!

Mục tiêu của bạn là tiêu diệt hết lũ dị nhân Mutato Potato trước khi chúng ăn hết lá! Nhấp chuột trái vào một củ khoai tây và kéo nó theo bất kỳ hướng nào để nhắm mục tiêu. Sau khi bạn sắp xếp cú đánh của mình, hãy thả để ném khoai tây.

Vào cuối mỗi đợt, bạn có thể mở khóa sức mạnh. Nhấp vào dấu chấm hỏi bên dưới phần tăng sức mạnh để tìm hiểu thêm về một khả năng.

Sau khi bạn đánh bại cả năm đợt, một cấp độ mới sẽ mở khóa!

4.1 Rating Star
1,243
Phiếu bầu