Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Three Goblets

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(103,018 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 06, 2024
Release:
Aug 13, 2018
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Trong trận chiến, nhấp để chọn quái vật bạn muốn tấn công. Anh hùng của bạn tự động tấn công quái vật và thu thập chiến lợi phẩm của chúng.

Khi bạn thất trận, bạn sẽ trở về thị trấn. Trang bị những vật phẩm tốt nhất để làm cho mình mạnh mẽ hơn. Giữ nút SHIFT và nhấp để loại bỏ các mục mà bạn không muốn. Khi bạn tháo dỡ đủ vật phẩm, bạn có thể tạo phần thưởng mới từ lò rèn.

Cuối cùng, chuyên biệt hóa nhân vật của bạn bằng các chỉ số và tài năng tùy chỉnh sẽ thay đổi cách bạn chơi. Những cái nào là tốt nhất? Có nhiều cách để xây dựng nhân vật của bạn, vì vậy hãy thử một số tùy chọn khác nhau và xem cách nào hiệu quả nhất.

Chúc may mắn!

Trong trận chiến, nhấp để chọn quái vật bạn muốn tấn công. Anh hùng của bạn tự động tấn công quái vật và thu thập chiến lợi phẩm của chúng.

Khi bạn thất trận, bạn sẽ trở về thị trấn. Trang bị những vật phẩm tốt nhất để làm cho mình mạnh mẽ hơn. Giữ nút SHIFT và nhấp để loại bỏ các mục mà bạn không muốn. Khi bạn tháo dỡ đủ vật phẩm, bạn có thể tạo phần thưởng mới từ lò rèn.

Cuối cùng, chuyên biệt hóa nhân vật của bạn bằng các chỉ số và tài năng tùy chỉnh sẽ thay đổi cách bạn chơi. Những cái nào là tốt nhất? Có nhiều cách để xây dựng nhân vật của bạn, vì vậy hãy thử một số tùy chọn khác nhau và xem cách nào hiệu quả nhất.

Chúc may mắn!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(103,018 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 06, 2024
Release:
Aug 13, 2018
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Trong trận chiến, nhấp để chọn quái vật bạn muốn tấn công. Anh hùng của bạn tự động tấn công quái vật và thu thập chiến lợi phẩm của chúng.

Khi bạn thất trận, bạn sẽ trở về thị trấn. Trang bị những vật phẩm tốt nhất để làm cho mình mạnh mẽ hơn. Giữ nút SHIFT và nhấp để loại bỏ các mục mà bạn không muốn. Khi bạn tháo dỡ đủ vật phẩm, bạn có thể tạo phần thưởng mới từ lò rèn.

Cuối cùng, chuyên biệt hóa nhân vật của bạn bằng các chỉ số và tài năng tùy chỉnh sẽ thay đổi cách bạn chơi. Những cái nào là tốt nhất? Có nhiều cách để xây dựng nhân vật của bạn, vì vậy hãy thử một số tùy chọn khác nhau và xem cách nào hiệu quả nhất.

Chúc may mắn!

Trong trận chiến, nhấp để chọn quái vật bạn muốn tấn công. Anh hùng của bạn tự động tấn công quái vật và thu thập chiến lợi phẩm của chúng.

Khi bạn thất trận, bạn sẽ trở về thị trấn. Trang bị những vật phẩm tốt nhất để làm cho mình mạnh mẽ hơn. Giữ nút SHIFT và nhấp để loại bỏ các mục mà bạn không muốn. Khi bạn tháo dỡ đủ vật phẩm, bạn có thể tạo phần thưởng mới từ lò rèn.

Cuối cùng, chuyên biệt hóa nhân vật của bạn bằng các chỉ số và tài năng tùy chỉnh sẽ thay đổi cách bạn chơi. Những cái nào là tốt nhất? Có nhiều cách để xây dựng nhân vật của bạn, vì vậy hãy thử một số tùy chọn khác nhau và xem cách nào hiệu quả nhất.

Chúc may mắn!

4.7 Rating Star
103,018
Phiếu bầu