Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Two Timin' Towers

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 23, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(7,727 Phiếu bầu)
Release :
May 06, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng WASD để di chuyển và sử dụng chuột để mua và đặt tháp. Chọn một tòa tháp từ menu bên phải, sau đó nhấp vào khu vực màu xanh lá cây, gần bạn, để đặt nó. Khi bạn đã đặt các tòa tháp của mình, hãy nhấn Bắt đầu để triệu tập những kẻ xâm lược robot!

Trong khi chiến đấu, di chuyển xung quanh để tránh đạn. Bạn cũng có thể đẩy rô bốt bằng cách nhấp để vung cờ lê. Khi các rô-bốt phát nổ, chúng sẽ rơi ra các mảnh đạn mà bạn có thể nhặt được bằng cách di chuyển đến gần nó. Đây là những gì bạn sử dụng để xây dựng các tòa tháp mới, vì vậy hãy chắc chắn lấy nó!

Tiếp tục xây dựng các tòa tháp mới để ngăn chặn quân đội robot trong 20 đợt!

Sử dụng WASD để di chuyển và sử dụng chuột để mua và đặt tháp. Chọn một tòa tháp từ menu bên phải, sau đó nhấp vào khu vực màu xanh lá cây, gần bạn, để đặt nó. Khi bạn đã đặt các tòa tháp của mình, hãy nhấn Bắt đầu để triệu tập những kẻ xâm lược robot!

Trong khi chiến đấu, di chuyển xung quanh để tránh đạn. Bạn cũng có thể đẩy rô bốt bằng cách nhấp để vung cờ lê. Khi các rô-bốt phát nổ, chúng sẽ rơi ra các mảnh đạn mà bạn có thể nhặt được bằng cách di chuyển đến gần nó. Đây là những gì bạn sử dụng để xây dựng các tòa tháp mới, vì vậy hãy chắc chắn lấy nó!

Tiếp tục xây dựng các tòa tháp mới để ngăn chặn quân đội robot trong 20 đợt!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 23, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(7,727 Phiếu bầu)
Release :
May 06, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng WASD để di chuyển và sử dụng chuột để mua và đặt tháp. Chọn một tòa tháp từ menu bên phải, sau đó nhấp vào khu vực màu xanh lá cây, gần bạn, để đặt nó. Khi bạn đã đặt các tòa tháp của mình, hãy nhấn Bắt đầu để triệu tập những kẻ xâm lược robot!

Trong khi chiến đấu, di chuyển xung quanh để tránh đạn. Bạn cũng có thể đẩy rô bốt bằng cách nhấp để vung cờ lê. Khi các rô-bốt phát nổ, chúng sẽ rơi ra các mảnh đạn mà bạn có thể nhặt được bằng cách di chuyển đến gần nó. Đây là những gì bạn sử dụng để xây dựng các tòa tháp mới, vì vậy hãy chắc chắn lấy nó!

Tiếp tục xây dựng các tòa tháp mới để ngăn chặn quân đội robot trong 20 đợt!

Sử dụng WASD để di chuyển và sử dụng chuột để mua và đặt tháp. Chọn một tòa tháp từ menu bên phải, sau đó nhấp vào khu vực màu xanh lá cây, gần bạn, để đặt nó. Khi bạn đã đặt các tòa tháp của mình, hãy nhấn Bắt đầu để triệu tập những kẻ xâm lược robot!

Trong khi chiến đấu, di chuyển xung quanh để tránh đạn. Bạn cũng có thể đẩy rô bốt bằng cách nhấp để vung cờ lê. Khi các rô-bốt phát nổ, chúng sẽ rơi ra các mảnh đạn mà bạn có thể nhặt được bằng cách di chuyển đến gần nó. Đây là những gì bạn sử dụng để xây dựng các tòa tháp mới, vì vậy hãy chắc chắn lấy nó!

Tiếp tục xây dựng các tòa tháp mới để ngăn chặn quân đội robot trong 20 đợt!

4.5 Rating Star
7,727
Phiếu bầu