Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Unpuzzle 2

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 16, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(2,092 Phiếu bầu)
Release :
Jan 15, 2019

Hướng dẫn

Kéo một mảnh để kéo nó đi. Bạn chỉ có thể kéo các quân cờ sang một bên mà chúng không bị chặn bởi bất kỳ quân cờ nào khác. Loại bỏ tất cả các mảnh để giải câu đố!

Nhấp và kéo một mảnh để kéo nó đi. Bạn chỉ có thể kéo các quân cờ sang một bên mà chúng không bị chặn bởi bất kỳ quân cờ nào khác. Loại bỏ tất cả các mảnh để giải câu đố!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 16, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(2,092 Phiếu bầu)
Release :
Jan 15, 2019

Hướng dẫn

Kéo một mảnh để kéo nó đi. Bạn chỉ có thể kéo các quân cờ sang một bên mà chúng không bị chặn bởi bất kỳ quân cờ nào khác. Loại bỏ tất cả các mảnh để giải câu đố!

Nhấp và kéo một mảnh để kéo nó đi. Bạn chỉ có thể kéo các quân cờ sang một bên mà chúng không bị chặn bởi bất kỳ quân cờ nào khác. Loại bỏ tất cả các mảnh để giải câu đố!

4.6 Rating Star
2,092
Phiếu bầu