Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Ushanka

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 23, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(1,704 Phiếu bầu)
Release :
May 09, 2022

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn phím SPACE để nhảy và giữ phím SPACE để nhảy xa hơn. Nhấn P để tạm dừng.

Khi bạn nhận được hiện vật, hãy nhấn D để chuyển giữa các chiều khác nhau! Cả hai chiều đều có tập hợp chướng ngại vật riêng, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn căn thời gian di chuyển vừa phải khi chuyển đổi giữa hai chiều.

GỢI Ý: Bạn có thể phải rơi qua một số rào cản khi đi xuống đường hầm. Nếu bạn không thể phá vỡ rào cản, hãy thử leo lên cao hơn bằng cách nhảy tường và sau đó rơi xuống để phá vỡ nó!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn phím SPACE để nhảy và giữ phím SPACE để nhảy xa hơn. Nhấn P để tạm dừng.

Khi bạn nhận được hiện vật, hãy nhấn D để chuyển giữa các chiều khác nhau! Cả hai chiều đều có tập hợp chướng ngại vật riêng, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn căn thời gian di chuyển vừa phải khi chuyển đổi giữa hai chiều.

GỢI Ý: Bạn có thể phải rơi qua một số rào cản khi đi xuống đường hầm. Nếu bạn không thể phá vỡ rào cản, hãy thử leo lên cao hơn bằng cách nhảy tường và sau đó rơi xuống để phá vỡ nó!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 23, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(1,704 Phiếu bầu)
Release :
May 09, 2022

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn phím SPACE để nhảy và giữ phím SPACE để nhảy xa hơn. Nhấn P để tạm dừng.

Khi bạn nhận được hiện vật, hãy nhấn D để chuyển giữa các chiều khác nhau! Cả hai chiều đều có tập hợp chướng ngại vật riêng, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn căn thời gian di chuyển vừa phải khi chuyển đổi giữa hai chiều.

GỢI Ý: Bạn có thể phải rơi qua một số rào cản khi đi xuống đường hầm. Nếu bạn không thể phá vỡ rào cản, hãy thử leo lên cao hơn bằng cách nhảy tường và sau đó rơi xuống để phá vỡ nó!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn phím SPACE để nhảy và giữ phím SPACE để nhảy xa hơn. Nhấn P để tạm dừng.

Khi bạn nhận được hiện vật, hãy nhấn D để chuyển giữa các chiều khác nhau! Cả hai chiều đều có tập hợp chướng ngại vật riêng, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn căn thời gian di chuyển vừa phải khi chuyển đổi giữa hai chiều.

GỢI Ý: Bạn có thể phải rơi qua một số rào cản khi đi xuống đường hầm. Nếu bạn không thể phá vỡ rào cản, hãy thử leo lên cao hơn bằng cách nhảy tường và sau đó rơi xuống để phá vỡ nó!

3.8 Rating Star
1,704
Phiếu bầu