Vehicles 3

Hướng dẫn

Giúp cảnh sát, xe cứu hỏa và xe cứu thương đánh bật những chiếc xe tải đen độc ác ra khỏi màn hình. Nhấp vào một phương tiện để di chuyển về phía trước và nhấp vào nó một lần nữa để nhấn phanh.

Giúp cảnh sát, xe cứu hỏa và xe cứu thương đánh bật những chiếc xe tải đen độc ác ra khỏi màn hình. Nhấp vào một phương tiện để di chuyển về phía trước và nhấp vào nó một lần nữa để nhấn phanh.

4.4 Rating Star
2,120
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Giúp cảnh sát, xe cứu hỏa và xe cứu thương đánh bật những chiếc xe tải đen độc ác ra khỏi màn hình. Nhấp vào một phương tiện để di chuyển về phía trước và nhấp vào nó một lần nữa để nhấn phanh.

Giúp cảnh sát, xe cứu hỏa và xe cứu thương đánh bật những chiếc xe tải đen độc ác ra khỏi màn hình. Nhấp vào một phương tiện để di chuyển về phía trước và nhấp vào nó một lần nữa để nhấn phanh.

4.4 Rating Star
2,120
Phiếu bầu