Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Water Drops

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.2 / 5(1,302 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Sep 04, 2013
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Vẽ trên màn hình để tạo đường dẫn cho nước chảy. Hãy coi chừng rằng bạn chỉ có một lượng mực nhất định để vẽ trên mỗi cấp độ!

Vẽ trên màn hình để tạo đường dẫn cho nước chảy. Hãy coi chừng rằng bạn chỉ có một lượng mực nhất định để vẽ trên mỗi cấp độ!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.2 / 5(1,302 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Sep 04, 2013
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Vẽ trên màn hình để tạo đường dẫn cho nước chảy. Hãy coi chừng rằng bạn chỉ có một lượng mực nhất định để vẽ trên mỗi cấp độ!

Vẽ trên màn hình để tạo đường dẫn cho nước chảy. Hãy coi chừng rằng bạn chỉ có một lượng mực nhất định để vẽ trên mỗi cấp độ!

3.2 Rating Star
1,302
Phiếu bầu