cuộc sống vịt

Huấn luyện vịt của bạn để giành chiến thắng trong các cuộc đua. Sử dụng tài nguyên của bạn một cách khôn ngoan để làm cho con vịt của bạn nhanh hơn. Dạy vịt của bạn chạy, bơi và bay.