Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Duck Life: Treasure Hunt

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.8 / 5(133,996 Phiếu bầu)
Release :
Mar 03, 2016

Hướng dẫn

Làm con vịt của bạn và chạy qua các hang động ở phía bên phải của thị trấn. Nhấp vào nút chuột trái để làm cho con vịt của bạn bay. Thu thập tiền xu, đồ tạo tác và kho báu để nâng cấp khả năng của chú vịt của bạn và tiến sâu nhất có thể!

Làm con vịt của bạn và chạy qua các hang động ở phía bên phải của thị trấn. Nhấp vào nút chuột trái để làm cho con vịt của bạn bay. Thu thập tiền xu, đồ tạo tác và kho báu để nâng cấp khả năng của chú vịt của bạn và tiến sâu nhất có thể!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.8 / 5(133,996 Phiếu bầu)
Release :
Mar 03, 2016

Hướng dẫn

Làm con vịt của bạn và chạy qua các hang động ở phía bên phải của thị trấn. Nhấp vào nút chuột trái để làm cho con vịt của bạn bay. Thu thập tiền xu, đồ tạo tác và kho báu để nâng cấp khả năng của chú vịt của bạn và tiến sâu nhất có thể!

Làm con vịt của bạn và chạy qua các hang động ở phía bên phải của thị trấn. Nhấp vào nút chuột trái để làm cho con vịt của bạn bay. Thu thập tiền xu, đồ tạo tác và kho báu để nâng cấp khả năng của chú vịt của bạn và tiến sâu nhất có thể!

4.8 Rating Star
133,996
Phiếu bầu