Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Alien Transporter

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(16,962 Phiếu bầu)
Release :
May 05, 2016

Hướng dẫn

Người chơi 1 điều khiển tàu con thoi của họ bằng các phím mũi tên. Nếu bạn có người chơi thứ hai, hãy sử dụng các phím WASD để di chuyển tàu con thoi của họ. Đưa người ngoài hành tinh đi khắp bản đồ nhanh nhất có thể. Nhưng đừng đâm vào tường hoặc làm hỏng xe taxi của bạn!

Người chơi 1 điều khiển tàu con thoi của họ bằng các phím mũi tên. Nếu bạn có người chơi thứ hai, hãy sử dụng các phím WASD để di chuyển tàu con thoi của họ. Đưa người ngoài hành tinh đi khắp bản đồ nhanh nhất có thể. Nhưng đừng đâm vào tường hoặc làm hỏng xe taxi của bạn!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(16,962 Phiếu bầu)
Release :
May 05, 2016

Hướng dẫn

Người chơi 1 điều khiển tàu con thoi của họ bằng các phím mũi tên. Nếu bạn có người chơi thứ hai, hãy sử dụng các phím WASD để di chuyển tàu con thoi của họ. Đưa người ngoài hành tinh đi khắp bản đồ nhanh nhất có thể. Nhưng đừng đâm vào tường hoặc làm hỏng xe taxi của bạn!

Người chơi 1 điều khiển tàu con thoi của họ bằng các phím mũi tên. Nếu bạn có người chơi thứ hai, hãy sử dụng các phím WASD để di chuyển tàu con thoi của họ. Đưa người ngoài hành tinh đi khắp bản đồ nhanh nhất có thể. Nhưng đừng đâm vào tường hoặc làm hỏng xe taxi của bạn!

4.6 Rating Star
16,962
Phiếu bầu