Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Aliens Hurry Home 2

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Oct 27, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(685 Phiếu bầu)
Release :
May 11, 2016

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển người ngoài hành tinh màu xanh của bạn và khiến anh ta nhảy lên. Nhấn X để làm phẳng người ngoài hành tinh của bạn để vượt qua những khoảng trống hẹp (nhưng bạn không thể nhảy khi đang ở chế độ này). Thu thập tất cả các ngôi sao trên mỗi cấp độ và đến con tàu của bạn!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển người ngoài hành tinh màu xanh của bạn và khiến anh ta nhảy lên. Nhấn X để làm phẳng người ngoài hành tinh của bạn để vượt qua những khoảng trống hẹp (nhưng bạn không thể nhảy khi đang ở chế độ này). Thu thập tất cả các ngôi sao trên mỗi cấp độ và đến con tàu của bạn!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Oct 27, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(685 Phiếu bầu)
Release :
May 11, 2016

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển người ngoài hành tinh màu xanh của bạn và khiến anh ta nhảy lên. Nhấn X để làm phẳng người ngoài hành tinh của bạn để vượt qua những khoảng trống hẹp (nhưng bạn không thể nhảy khi đang ở chế độ này). Thu thập tất cả các ngôi sao trên mỗi cấp độ và đến con tàu của bạn!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển người ngoài hành tinh màu xanh của bạn và khiến anh ta nhảy lên. Nhấn X để làm phẳng người ngoài hành tinh của bạn để vượt qua những khoảng trống hẹp (nhưng bạn không thể nhảy khi đang ở chế độ này). Thu thập tất cả các ngôi sao trên mỗi cấp độ và đến con tàu của bạn!

3.9 Rating Star
685
Phiếu bầu