Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Cyclop Physics Level Pack

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 14, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(707 Phiếu bầu)
Release :
Oct 16, 2015

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là đưa tất cả các vòng quay lên các nền tảng phù hợp với màu sắc của chúng. Đừng để bất kỳ thứ gì rơi ra hoặc vào sai nền tảng! Nhấn vào vòng tròn để thay đổi hình dạng của chúng.

Click vào cyclops để làm cho chúng thay đổi hình dạng. Đưa chúng lên bệ phù hợp với màu sắc của chúng một cách an toàn.

Đừng để chúng rơi khỏi màn hình hoặc đặt chúng trên nền không phù hợp với màu của chúng!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 14, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(707 Phiếu bầu)
Release :
Oct 16, 2015

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là đưa tất cả các vòng quay lên các nền tảng phù hợp với màu sắc của chúng. Đừng để bất kỳ thứ gì rơi ra hoặc vào sai nền tảng! Nhấn vào vòng tròn để thay đổi hình dạng của chúng.

Click vào cyclops để làm cho chúng thay đổi hình dạng. Đưa chúng lên bệ phù hợp với màu sắc của chúng một cách an toàn.

Đừng để chúng rơi khỏi màn hình hoặc đặt chúng trên nền không phù hợp với màu của chúng!

3.4 Rating Star
707
Phiếu bầu