Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Amigo Coyote 2: New York Party

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(2,157 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Giải phóng:
May 09, 2014
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấp vào các chướng ngại vật để loại bỏ chúng để Amigo Coyote có thể bay đi mà không làm nổ bóng bay.

Nhấp vào các chướng ngại vật để loại bỏ chúng để Amigo Coyote có thể bay đi mà không làm nổ bóng bay.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(2,157 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Giải phóng:
May 09, 2014
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấp vào các chướng ngại vật để loại bỏ chúng để Amigo Coyote có thể bay đi mà không làm nổ bóng bay.

Nhấp vào các chướng ngại vật để loại bỏ chúng để Amigo Coyote có thể bay đi mà không làm nổ bóng bay.

4.0 Rating Star
2,157
Phiếu bầu