Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Amigo Coyote

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(2,986 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Dec 13, 2013
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấp vào các chướng ngại vật để loại bỏ chúng để Amigo Coyote có thể bay đi mà không làm nổ bóng bay.

Nhấp vào các chướng ngại vật để loại bỏ chúng để Amigo Coyote có thể bay đi mà không làm nổ bóng bay.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(2,986 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Dec 13, 2013
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấp vào các chướng ngại vật để loại bỏ chúng để Amigo Coyote có thể bay đi mà không làm nổ bóng bay.

Nhấp vào các chướng ngại vật để loại bỏ chúng để Amigo Coyote có thể bay đi mà không làm nổ bóng bay.

4.0 Rating Star
2,986
Phiếu bầu