Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Aurie+

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(1,730 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Release:
Jul 23, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để chạy và nhảy. Bạn cũng có thể nhảy bằng cách nhấn Space. Nhấn Q hoặc Z để xoay các bệ mỏng 90 độ. Tất cả chúng đều xoay cùng nhau, ngoại trừ cái bạn đang chạm vào. Lấy tất cả đá quý, sau đó đến cửa thoát hiểm.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để chạy và nhảy. Bạn cũng có thể nhảy bằng cách nhấn Space. Nhấn Q hoặc Z để xoay các bệ mỏng 90 độ. Tất cả chúng đều xoay cùng nhau, ngoại trừ cái bạn đang chạm vào. Lấy tất cả đá quý, sau đó đến cửa thoát hiểm.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(1,730 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Release:
Jul 23, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để chạy và nhảy. Bạn cũng có thể nhảy bằng cách nhấn Space. Nhấn Q hoặc Z để xoay các bệ mỏng 90 độ. Tất cả chúng đều xoay cùng nhau, ngoại trừ cái bạn đang chạm vào. Lấy tất cả đá quý, sau đó đến cửa thoát hiểm.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để chạy và nhảy. Bạn cũng có thể nhảy bằng cách nhấn Space. Nhấn Q hoặc Z để xoay các bệ mỏng 90 độ. Tất cả chúng đều xoay cùng nhau, ngoại trừ cái bạn đang chạm vào. Lấy tất cả đá quý, sau đó đến cửa thoát hiểm.

4.4 Rating Star
1,730
Phiếu bầu