Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Ice Runner

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(6,356 Phiếu bầu)
Release :
Dec 02, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng A và D hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn Space để nhảy. Khi bạn gặp sự cố, bạn sẽ tạo thành một nền tảng mà bạn có thể nhảy lên trong kiếp sau. Về đích trước khi hết mạng!

Sử dụng A và D hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn Space để nhảy. Khi bạn gặp sự cố, bạn sẽ tạo thành một nền tảng mà bạn có thể nhảy lên trong kiếp sau. Về đích trước khi hết mạng!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(6,356 Phiếu bầu)
Release :
Dec 02, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng A và D hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn Space để nhảy. Khi bạn gặp sự cố, bạn sẽ tạo thành một nền tảng mà bạn có thể nhảy lên trong kiếp sau. Về đích trước khi hết mạng!

Sử dụng A và D hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn Space để nhảy. Khi bạn gặp sự cố, bạn sẽ tạo thành một nền tảng mà bạn có thể nhảy lên trong kiếp sau. Về đích trước khi hết mạng!

3.9 Rating Star
6,356
Phiếu bầu