Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Mirror Wizard

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(962 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Dec 04, 2023
Release:
Oct 27, 2023
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấn vào các nút mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của bạn là lấy tất cả các quả cầu ma thuật!

Ở các cấp độ sau, bạn sẽ cần dịch chuyển tức thời để lấy quả cầu. Nếu đường viền của bạn có màu trắng, bạn có thể nhấn vào nút dịch chuyển tức thời bên cạnh nút nhảy để dịch chuyển tức thời. Nếu đường viền có màu đỏ, điều đó có nghĩa là bạn không thể dịch chuyển tức thời.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Mục tiêu của bạn là lấy tất cả các quả cầu ma thuật!

Ở các cấp độ sau, bạn sẽ cần dịch chuyển tức thời để lấy quả cầu. Nếu đường viền của bạn màu trắng, bạn có thể nhấn SPACE, U, C hoặc O để dịch chuyển tức thời. Nếu đường viền có màu đỏ, điều đó có nghĩa là bạn không thể dịch chuyển tức thời.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(962 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Dec 04, 2023
Release:
Oct 27, 2023
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấn vào các nút mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của bạn là lấy tất cả các quả cầu ma thuật!

Ở các cấp độ sau, bạn sẽ cần dịch chuyển tức thời để lấy quả cầu. Nếu đường viền của bạn có màu trắng, bạn có thể nhấn vào nút dịch chuyển tức thời bên cạnh nút nhảy để dịch chuyển tức thời. Nếu đường viền có màu đỏ, điều đó có nghĩa là bạn không thể dịch chuyển tức thời.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Mục tiêu của bạn là lấy tất cả các quả cầu ma thuật!

Ở các cấp độ sau, bạn sẽ cần dịch chuyển tức thời để lấy quả cầu. Nếu đường viền của bạn màu trắng, bạn có thể nhấn SPACE, U, C hoặc O để dịch chuyển tức thời. Nếu đường viền có màu đỏ, điều đó có nghĩa là bạn không thể dịch chuyển tức thời.

4.6 Rating Star
962
Phiếu bầu