Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Awesome Planes

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jun 07, 2022
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(176,709 Phiếu bầu)
Release :
May 25, 2017

Hướng dẫn

Di chuyển chuột để lái máy bay. Bấm và giữ để bắn. Nhấn phím cách để kích hoạt bộ tăng áp turbo. Nhấn 1, 2, 3 và 4 để thay đổi vũ khí sau khi bạn mua chúng trong cửa hàng nâng cấp.

Di chuyển chuột để lái máy bay. Bấm và giữ để bắn. Nhấn phím cách để kích hoạt bộ tăng áp turbo. Nhấn 1, 2, 3 và 4 để thay đổi vũ khí sau khi bạn mua chúng trong cửa hàng nâng cấp.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jun 07, 2022
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(176,709 Phiếu bầu)
Release :
May 25, 2017

Hướng dẫn

Di chuyển chuột để lái máy bay. Bấm và giữ để bắn. Nhấn phím cách để kích hoạt bộ tăng áp turbo. Nhấn 1, 2, 3 và 4 để thay đổi vũ khí sau khi bạn mua chúng trong cửa hàng nâng cấp.

Di chuyển chuột để lái máy bay. Bấm và giữ để bắn. Nhấn phím cách để kích hoạt bộ tăng áp turbo. Nhấn 1, 2, 3 và 4 để thay đổi vũ khí sau khi bạn mua chúng trong cửa hàng nâng cấp.

4.6 Rating Star
176,709
Phiếu bầu