Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Retro Space Blaster

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Oct 18, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(33,578 Phiếu bầu)
Release :
Nov 03, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và bắn. Đánh bại các nhiệm vụ và làm nổ các tiểu hành tinh để mở khóa những con tàu mới.

Sử dụng các phím mũi tên để xoay và lái tàu của bạn. Nhấn Space để bắn Blaster của bạn. Trong Chế độ nhiệm vụ, mỗi cấp độ có một quy tắc mới. Đánh bại các nhiệm vụ và làm nổ các tiểu hành tinh để mở khóa những con tàu mới. Bạn có kỹ năng không gian để sống sót qua nhiệm vụ 10 không?

MẸO NHỎ: Tàu Zoomy có động cơ đẩy ngược. Nhấn Xuống để bay lùi!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Oct 18, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(33,578 Phiếu bầu)
Release :
Nov 03, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và bắn. Đánh bại các nhiệm vụ và làm nổ các tiểu hành tinh để mở khóa những con tàu mới.

Sử dụng các phím mũi tên để xoay và lái tàu của bạn. Nhấn Space để bắn Blaster của bạn. Trong Chế độ nhiệm vụ, mỗi cấp độ có một quy tắc mới. Đánh bại các nhiệm vụ và làm nổ các tiểu hành tinh để mở khóa những con tàu mới. Bạn có kỹ năng không gian để sống sót qua nhiệm vụ 10 không?

MẸO NHỎ: Tàu Zoomy có động cơ đẩy ngược. Nhấn Xuống để bay lùi!

4.4 Rating Star
33,578
Phiếu bầu