Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Basketbird

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(1,870 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Giải phóng:
Apr 04, 2013
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nó giống như bóng rổ, nhưng với những chú chim! Nghĩ rằng không có suy nghĩ ở đây? Tìm cách để có được những con chim trong giỏ không phải là dễ dàng như nó có vẻ. Sử dụng chuột để nhắm và bắn.

Nó giống như bóng rổ, nhưng với những chú chim! Nghĩ rằng không có suy nghĩ ở đây? Tìm cách để có được những con chim trong giỏ không phải là dễ dàng như nó có vẻ. Sử dụng chuột để nhắm và bắn.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(1,870 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Giải phóng:
Apr 04, 2013
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nó giống như bóng rổ, nhưng với những chú chim! Nghĩ rằng không có suy nghĩ ở đây? Tìm cách để có được những con chim trong giỏ không phải là dễ dàng như nó có vẻ. Sử dụng chuột để nhắm và bắn.

Nó giống như bóng rổ, nhưng với những chú chim! Nghĩ rằng không có suy nghĩ ở đây? Tìm cách để có được những con chim trong giỏ không phải là dễ dàng như nó có vẻ. Sử dụng chuột để nhắm và bắn.

3.4 Rating Star
1,870
Phiếu bầu