Big NEON Tower Tiny Square

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Bạn có thể nhảy tường để đạt được những khu vực cao hơn. Đi vào các ô vuông màu vàng để tìm gợi ý.

Di chuyển và nhảy bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Bạn cũng có thể nhảy bằng phím cách. Bạn có thể nhảy tường để đạt được những khu vực cao hơn. Đi vào các ô vuông màu vàng để tìm gợi ý.

Sau khi bạn hoàn thành Big Tower Tiny Square, hãy đảm bảo kiểm tra phần còn lại của trò chơi từ sê-ri Big Tower Tiny Square ngay tại đây .

4.6 Rating Star
52,981
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Bạn có thể nhảy tường để đạt được những khu vực cao hơn. Đi vào các ô vuông màu vàng để tìm gợi ý.

Di chuyển và nhảy bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Bạn cũng có thể nhảy bằng phím cách. Bạn có thể nhảy tường để đạt được những khu vực cao hơn. Đi vào các ô vuông màu vàng để tìm gợi ý.

Sau khi bạn hoàn thành Big Tower Tiny Square, hãy đảm bảo kiểm tra phần còn lại của trò chơi từ sê-ri Big Tower Tiny Square ngay tại đây .

4.6 Rating Star
52,981
Phiếu bầu