Block Blast

Hướng dẫn

Nhấp vào nhóm gồm 2 hoặc nhiều khối cùng màu để phá hủy chúng. Xóa các khối ở mỗi hàng để ngăn chúng lên đến đỉnh!

Hãy thử các bố cục và khó khăn khác nhau.

Nhấp vào nhóm gồm 2 hoặc nhiều khối cùng màu để phá hủy chúng. Nếu bạn để họ lên đến đỉnh, trò chơi sẽ kết thúc.

Có bốn chế độ khác nhau:

  • Mặc định: Một hàng khối đi xuống từ trên cùng của hình vuông xuống dưới cùng.
  • Đi ngang: Một hàng khối từ bên trái sẽ di chuyển sang bên phải.
  • Kép: Một hàng từ trên cùng của hình vuông sẽ rơi xuống, sau đó một hàng từ dưới sẽ nâng lên.
  • Con quay: Lưới được chia thành bốn ô vuông và một hàng sẽ rơi vào mỗi ô vuông một lần.

Mỗi chế độ có ba mức độ khó khăn. Bạn có thể nhận được một số điểm cao mới trong mỗi một!

4.4 Rating Star
199
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấp vào nhóm gồm 2 hoặc nhiều khối cùng màu để phá hủy chúng. Xóa các khối ở mỗi hàng để ngăn chúng lên đến đỉnh!

Hãy thử các bố cục và khó khăn khác nhau.

Nhấp vào nhóm gồm 2 hoặc nhiều khối cùng màu để phá hủy chúng. Nếu bạn để họ lên đến đỉnh, trò chơi sẽ kết thúc.

Có bốn chế độ khác nhau:

  • Mặc định: Một hàng khối đi xuống từ trên cùng của hình vuông xuống dưới cùng.
  • Đi ngang: Một hàng khối từ bên trái sẽ di chuyển sang bên phải.
  • Kép: Một hàng từ trên cùng của hình vuông sẽ rơi xuống, sau đó một hàng từ dưới sẽ nâng lên.
  • Con quay: Lưới được chia thành bốn ô vuông và một hàng sẽ rơi vào mỗi ô vuông một lần.

Mỗi chế độ có ba mức độ khó khăn. Bạn có thể nhận được một số điểm cao mới trong mỗi một!

4.4 Rating Star
199
Phiếu bầu