Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Bloopers

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Xếp hạng:
Rating Star3.2 / 5(1,134 Phiếu bầu)
Release :
Apr 22, 2013

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để nhắm và phóng những quả bóng Blooper từ khẩu pháo để đập vỡ những bóng đèn. Sau? Hãy đến với những quả bóng ninja bùng nổ!

Sử dụng chuột để nhắm và phóng những quả bóng Blooper từ khẩu pháo để đập vỡ những bóng đèn. Sau? Hãy đến với những quả bóng ninja bùng nổ!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Xếp hạng:
Rating Star3.2 / 5(1,134 Phiếu bầu)
Release :
Apr 22, 2013

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để nhắm và phóng những quả bóng Blooper từ khẩu pháo để đập vỡ những bóng đèn. Sau? Hãy đến với những quả bóng ninja bùng nổ!

Sử dụng chuột để nhắm và phóng những quả bóng Blooper từ khẩu pháo để đập vỡ những bóng đèn. Sau? Hãy đến với những quả bóng ninja bùng nổ!

3.2 Rating Star
1,134
Phiếu bầu