Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Boba Simulator

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(12,135 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 07, 2024
Release:
Sep 28, 2023
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Your goal is to turn your small store into a successful company in Boba Simulator.

To sell boba tea, you need to make sure you have enough supplies! Before you open up the shop, you can change the amount of each ingredient used in your boba tea. You can restock your supplies per cup, but try not to spend all your money!

You can also buy upgrades that will help get valuable feedback, attract more customers, unlock extra ingredients, speed up the boba-making process, and entertain guests waiting in line.

With each new upgrade or milestone you pass, you can unlock rewards that will give you more money!

When you're ready to start selling boba, click the "Start Day" button. You'll stay open until it gets dark or until you run out of supplies! Try to adjust your recipe to maximize profit and make the best boba in town.

Mục tiêu của bạn là biến cửa hàng nhỏ của mình thành một công ty thành công trong Boba Simulator.

Để bán trà sữa trân châu, bạn cần đảm bảo có đủ nguồn hàng nhé! Trước khi mở cửa hàng, bạn có thể thay đổi số lượng từng thành phần được sử dụng trong trà trân châu của mình. Bạn có thể bổ sung thêm nguồn cung cấp cho mỗi cốc, nhưng cố gắng đừng tiêu hết tiền!

Bạn cũng có thể mua các bản nâng cấp sẽ giúp nhận được phản hồi có giá trị, thu hút nhiều khách hàng hơn, mở khóa các nguyên liệu bổ sung, tăng tốc quá trình làm boba và giải trí cho những vị khách đang xếp hàng chờ đợi.

Với mỗi lần nâng cấp hoặc cột mốc mới mà bạn vượt qua, bạn có thể mở khóa những phần thưởng mang lại cho bạn nhiều tiền hơn!

Khi bạn đã sẵn sàng bắt đầu bán trân châu, hãy nhấp vào nút "Bắt đầu ngày". Bạn sẽ mở cửa cho đến khi trời tối hoặc cho đến khi hết nguồn cung cấp! Cố gắng điều chỉnh công thức của bạn để tối đa hóa lợi nhuận và tạo ra món trân châu ngon nhất trong thị trấn.

Boba Simulator có giống với bất kỳ Trò chơi Coolmath nào khác không?

Boba Simulator tương tự như một số trò chơi phổ biến khác trên trang web. Một trong những trò chơi phổ biến này là Lemonade Stand, một trò chơi trong đó người chơi phải điều hành hoạt động kinh doanh nước chanh thành công nhất có thể. Trong trò chơi này, người chơi cũng quyết định công thức và giá của loại đồ uống mà mình đang bán. Sau khi bạn hoàn thành Boba SImulator, hãy nhớ thử trò chơi này!

Trò chơi của Papa cũng tương tự như Boba Simulator. Tuy nhiên, họ tập trung nhiều hơn vào việc tạo ra sản phẩm và ít quan tâm đến công thức nấu ăn hơn. Nếu bạn là người thích thực hành thì Papa's Games chắc chắn đáng để thử.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(12,135 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 07, 2024
Release:
Sep 28, 2023
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Your goal is to turn your small store into a successful company in Boba Simulator.

To sell boba tea, you need to make sure you have enough supplies! Before you open up the shop, you can change the amount of each ingredient used in your boba tea. You can restock your supplies per cup, but try not to spend all your money!

You can also buy upgrades that will help get valuable feedback, attract more customers, unlock extra ingredients, speed up the boba-making process, and entertain guests waiting in line.

With each new upgrade or milestone you pass, you can unlock rewards that will give you more money!

When you're ready to start selling boba, click the "Start Day" button. You'll stay open until it gets dark or until you run out of supplies! Try to adjust your recipe to maximize profit and make the best boba in town.

Boba Simulator có giống với bất kỳ Trò chơi Coolmath nào khác không?

Boba Simulator tương tự như một số trò chơi phổ biến khác trên trang web. Một trong những trò chơi phổ biến này là Lemonade Stand, một trò chơi trong đó người chơi phải điều hành hoạt động kinh doanh nước chanh thành công nhất có thể. Trong trò chơi này, người chơi cũng quyết định công thức và giá của loại đồ uống mà mình đang bán. Sau khi bạn hoàn thành Boba SImulator, hãy nhớ thử trò chơi này!

Trò chơi của Papa cũng tương tự như Boba Simulator. Tuy nhiên, họ tập trung nhiều hơn vào việc tạo ra sản phẩm và ít quan tâm đến công thức nấu ăn hơn. Nếu bạn là người thích thực hành thì Papa's Games chắc chắn đáng để thử.

Mục tiêu của bạn là biến cửa hàng nhỏ của mình thành một công ty thành công trong Boba Simulator.

Để bán trà sữa trân châu, bạn cần đảm bảo có đủ nguồn hàng nhé! Trước khi mở cửa hàng, bạn có thể thay đổi số lượng từng thành phần được sử dụng trong trà trân châu của mình. Bạn có thể bổ sung thêm nguồn cung cấp cho mỗi cốc, nhưng cố gắng đừng tiêu hết tiền!

Bạn cũng có thể mua các bản nâng cấp sẽ giúp nhận được phản hồi có giá trị, thu hút nhiều khách hàng hơn, mở khóa các nguyên liệu bổ sung, tăng tốc quá trình làm boba và giải trí cho những vị khách đang xếp hàng chờ đợi.

Với mỗi lần nâng cấp hoặc cột mốc mới mà bạn vượt qua, bạn có thể mở khóa những phần thưởng mang lại cho bạn nhiều tiền hơn!

Khi bạn đã sẵn sàng bắt đầu bán trân châu, hãy nhấp vào nút "Bắt đầu ngày". Bạn sẽ mở cửa cho đến khi trời tối hoặc cho đến khi hết nguồn cung cấp! Cố gắng điều chỉnh công thức của bạn để tối đa hóa lợi nhuận và tạo ra món trân châu ngon nhất trong thị trấn.

4.5 Rating Star
12,135
Phiếu bầu