Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Boomboozle

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(335 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 28, 2024
Release:
Jul 15, 2014
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là kết nối các nhóm boozle cùng màu để xóa chúng.

Nhấp và giữ chuột để vẽ trên màn hình để kết nối các boozles. Bạn cần ít nhất ba để tạo ra một trận đấu. Lưu ý rằng bạn không thể đi theo đường chéo!

Mục tiêu của bạn là kết nối các nhóm boozle cùng màu để xóa chúng.

Nhấp và giữ chuột để vẽ trên màn hình để kết nối các boozles. Bạn cần ít nhất ba để tạo ra một trận đấu. Lưu ý rằng bạn không thể đi theo đường chéo!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(335 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 28, 2024
Release:
Jul 15, 2014
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là kết nối các nhóm boozle cùng màu để xóa chúng.

Nhấp và giữ chuột để vẽ trên màn hình để kết nối các boozles. Bạn cần ít nhất ba để tạo ra một trận đấu. Lưu ý rằng bạn không thể đi theo đường chéo!

Mục tiêu của bạn là kết nối các nhóm boozle cùng màu để xóa chúng.

Nhấp và giữ chuột để vẽ trên màn hình để kết nối các boozles. Bạn cần ít nhất ba để tạo ra một trận đấu. Lưu ý rằng bạn không thể đi theo đường chéo!

3.5 Rating Star
335
Phiếu bầu