Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Pop Pop Rush

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(2,264 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Giải phóng:
Mar 30, 2014
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Để làm nổ bóng bay, hãy vuốt qua các bóng bay cùng màu được kết nối. Coi chừng những quả bóng bay đặc biệt để tăng điểm của bạn!

Để làm nổ bóng bay, hãy nhấp và kéo qua các bóng bay cùng màu được kết nối. Coi chừng những quả bóng bay đặc biệt để tăng điểm của bạn!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(2,264 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Giải phóng:
Mar 30, 2014
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Để làm nổ bóng bay, hãy vuốt qua các bóng bay cùng màu được kết nối. Coi chừng những quả bóng bay đặc biệt để tăng điểm của bạn!

Để làm nổ bóng bay, hãy nhấp và kéo qua các bóng bay cùng màu được kết nối. Coi chừng những quả bóng bay đặc biệt để tăng điểm của bạn!

4.2 Rating Star
2,264
Phiếu bầu