Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Starries

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(219 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 28, 2024
Release:
Dec 31, 1998
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu ở đây là phá hủy các ngôi sao bằng cách kết nối ba hoặc nhiều ngôi sao cùng màu.

Sử dụng chuột để kéo các ngôi sao theo chiều ngang hoặc chiều dọc để di chuyển chúng.

Mục tiêu ở đây là phá hủy các ngôi sao bằng cách kết nối ba hoặc nhiều ngôi sao cùng màu.

Sử dụng chuột để kéo các ngôi sao theo chiều ngang hoặc chiều dọc để di chuyển chúng.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(219 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 28, 2024
Release:
Dec 31, 1998
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu ở đây là phá hủy các ngôi sao bằng cách kết nối ba hoặc nhiều ngôi sao cùng màu.

Sử dụng chuột để kéo các ngôi sao theo chiều ngang hoặc chiều dọc để di chuyển chúng.

Mục tiêu ở đây là phá hủy các ngôi sao bằng cách kết nối ba hoặc nhiều ngôi sao cùng màu.

Sử dụng chuột để kéo các ngôi sao theo chiều ngang hoặc chiều dọc để di chuyển chúng.

4.3 Rating Star
219
Phiếu bầu