Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Boxed

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(1,921 Phiếu bầu)
Release :
Mar 06, 2014

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là làm cho các ô vuông chạm vào các ô tròn màu vàng.

Chạm vào các hộp để làm cho các mũi tên chỉ hướng xuất hiện và chạm vào một mũi tên để di chuyển hộp theo hướng đó. Chiếc hộp sẽ tiếp tục di chuyển cho đến khi nó chạm vào thứ gì đó!

Mục tiêu của bạn là làm cho các ô vuông chạm vào các ô tròn màu vàng.

Bấm vào các hộp để làm cho các mũi tên chỉ hướng xuất hiện và bấm vào một mũi tên để di chuyển hộp theo hướng đó. Chiếc hộp sẽ tiếp tục di chuyển cho đến khi nó chạm vào thứ gì đó!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(1,921 Phiếu bầu)
Release :
Mar 06, 2014

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là làm cho các ô vuông chạm vào các ô tròn màu vàng.

Chạm vào các hộp để làm cho các mũi tên chỉ hướng xuất hiện và chạm vào một mũi tên để di chuyển hộp theo hướng đó. Chiếc hộp sẽ tiếp tục di chuyển cho đến khi nó chạm vào thứ gì đó!

Mục tiêu của bạn là làm cho các ô vuông chạm vào các ô tròn màu vàng.

Bấm vào các hộp để làm cho các mũi tên chỉ hướng xuất hiện và bấm vào một mũi tên để di chuyển hộp theo hướng đó. Chiếc hộp sẽ tiếp tục di chuyển cho đến khi nó chạm vào thứ gì đó!

3.5 Rating Star
1,921
Phiếu bầu