Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Escape Sequence

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(205 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 07, 2023
Release:
Sep 19, 2022
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Di chuyển bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Bạn có thể di chuyển rô bốt bằng cách kết nối các khối định hướng với các khối có khuôn mặt và màu sắc của rô bốt. Mỗi khối có một chức năng khác nhau, chẳng hạn như xoay rô-bốt xung quanh hoặc khiến chúng di chuyển theo hướng mà chúng đang đối mặt.

Khi các khối được kết nối với nhau, robot sẽ di chuyển mỗi khi bạn di chuyển. Nếu bạn cho rô-bốt đối mặt với các khối có màu giống với chúng, chúng sẽ đẩy chúng cho đến khi gặp chướng ngại vật. Để ngăn robot di chuyển, bạn có thể tách các khối bằng cách đẩy chúng ra xa nhau.

Lập kế hoạch di chuyển của bạn một cách cẩn thận nếu bạn muốn trốn thoát!

Di chuyển bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Bạn có thể di chuyển rô bốt bằng cách kết nối các khối định hướng với các khối có khuôn mặt và màu sắc của rô bốt. Mỗi khối có một chức năng khác nhau, chẳng hạn như xoay rô-bốt xung quanh hoặc khiến chúng di chuyển theo hướng mà chúng đang đối mặt.

Khi các khối được kết nối với nhau, robot sẽ di chuyển mỗi khi bạn di chuyển. Nếu bạn cho rô-bốt đối mặt với các khối có màu giống với chúng, chúng sẽ đẩy chúng cho đến khi gặp chướng ngại vật. Để ngăn robot di chuyển, bạn có thể tách các khối bằng cách đẩy chúng ra xa nhau.

Bạn sẽ cần lên kế hoạch di chuyển cẩn thận để trốn thoát!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(205 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 07, 2023
Release:
Sep 19, 2022
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Di chuyển bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Bạn có thể di chuyển rô bốt bằng cách kết nối các khối định hướng với các khối có khuôn mặt và màu sắc của rô bốt. Mỗi khối có một chức năng khác nhau, chẳng hạn như xoay rô-bốt xung quanh hoặc khiến chúng di chuyển theo hướng mà chúng đang đối mặt.

Khi các khối được kết nối với nhau, robot sẽ di chuyển mỗi khi bạn di chuyển. Nếu bạn cho rô-bốt đối mặt với các khối có màu giống với chúng, chúng sẽ đẩy chúng cho đến khi gặp chướng ngại vật. Để ngăn robot di chuyển, bạn có thể tách các khối bằng cách đẩy chúng ra xa nhau.

Lập kế hoạch di chuyển của bạn một cách cẩn thận nếu bạn muốn trốn thoát!

Di chuyển bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Bạn có thể di chuyển rô bốt bằng cách kết nối các khối định hướng với các khối có khuôn mặt và màu sắc của rô bốt. Mỗi khối có một chức năng khác nhau, chẳng hạn như xoay rô-bốt xung quanh hoặc khiến chúng di chuyển theo hướng mà chúng đang đối mặt.

Khi các khối được kết nối với nhau, robot sẽ di chuyển mỗi khi bạn di chuyển. Nếu bạn cho rô-bốt đối mặt với các khối có màu giống với chúng, chúng sẽ đẩy chúng cho đến khi gặp chướng ngại vật. Để ngăn robot di chuyển, bạn có thể tách các khối bằng cách đẩy chúng ra xa nhau.

Bạn sẽ cần lên kế hoạch di chuyển cẩn thận để trốn thoát!

3.7 Rating Star
205
Phiếu bầu