Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Boxed

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(1,938 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 04, 2024
Giải phóng:
Mar 06, 2014
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là làm cho các ô vuông chạm vào các ô tròn màu vàng.

Chạm vào các hộp để làm cho các mũi tên chỉ hướng xuất hiện và chạm vào một mũi tên để di chuyển hộp theo hướng đó. Chiếc hộp sẽ tiếp tục di chuyển cho đến khi nó chạm vào thứ gì đó!

Mục tiêu của bạn là làm cho các ô vuông chạm vào các ô tròn màu vàng.

Bấm vào các hộp để làm cho các mũi tên chỉ hướng xuất hiện và bấm vào một mũi tên để di chuyển hộp theo hướng đó. Chiếc hộp sẽ tiếp tục di chuyển cho đến khi nó chạm vào thứ gì đó!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(1,938 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 04, 2024
Giải phóng:
Mar 06, 2014
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là làm cho các ô vuông chạm vào các ô tròn màu vàng.

Chạm vào các hộp để làm cho các mũi tên chỉ hướng xuất hiện và chạm vào một mũi tên để di chuyển hộp theo hướng đó. Chiếc hộp sẽ tiếp tục di chuyển cho đến khi nó chạm vào thứ gì đó!

Mục tiêu của bạn là làm cho các ô vuông chạm vào các ô tròn màu vàng.

Bấm vào các hộp để làm cho các mũi tên chỉ hướng xuất hiện và bấm vào một mũi tên để di chuyển hộp theo hướng đó. Chiếc hộp sẽ tiếp tục di chuyển cho đến khi nó chạm vào thứ gì đó!

3.5 Rating Star
1,938
Phiếu bầu