Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Building Demolisher

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(3,113 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Oct 23, 2014
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để chọn phần đính kèm quả bóng phá hủy của bạn, sau đó nhắm và nhấp để xoay quả bóng phá hủy. Cố gắng phá hủy tòa nhà trong càng ít bước di chuyển càng tốt!

Sử dụng chuột để chọn phần đính kèm quả bóng phá hủy của bạn, sau đó nhắm và nhấp để xoay quả bóng phá hủy. Cố gắng phá hủy tòa nhà trong càng ít bước di chuyển càng tốt!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(3,113 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Oct 23, 2014
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để chọn phần đính kèm quả bóng phá hủy của bạn, sau đó nhắm và nhấp để xoay quả bóng phá hủy. Cố gắng phá hủy tòa nhà trong càng ít bước di chuyển càng tốt!

Sử dụng chuột để chọn phần đính kèm quả bóng phá hủy của bạn, sau đó nhắm và nhấp để xoay quả bóng phá hủy. Cố gắng phá hủy tòa nhà trong càng ít bước di chuyển càng tốt!

4.0 Rating Star
3,113
Phiếu bầu