Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Blockoomz 2

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(552 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Oct 27, 2021
Giải phóng:
Feb 06, 2017
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Loại bỏ tất cả các khối màu đỏ và xám khỏi màn hình bằng cách cho nổ các khối bom màu đỏ. Nhấp vào một khối màu đỏ để thắp sáng cầu chì và làm cho khối đó nổ tung! Cố gắng xóa tất cả các khối trên toàn bộ màn hình với càng ít cú nhấp chuột càng tốt. Nhưng hãy đảm bảo giữ an toàn cho các khối màu vàng!

Loại bỏ tất cả các khối màu đỏ và xám khỏi màn hình bằng cách cho nổ các khối bom màu đỏ. Nhấp vào một khối màu đỏ để thắp sáng cầu chì và làm cho khối đó nổ tung! Cố gắng xóa tất cả các khối trên toàn bộ màn hình với càng ít cú nhấp chuột càng tốt. Nhưng hãy đảm bảo giữ an toàn cho các khối màu vàng!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(552 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Oct 27, 2021
Giải phóng:
Feb 06, 2017
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Loại bỏ tất cả các khối màu đỏ và xám khỏi màn hình bằng cách cho nổ các khối bom màu đỏ. Nhấp vào một khối màu đỏ để thắp sáng cầu chì và làm cho khối đó nổ tung! Cố gắng xóa tất cả các khối trên toàn bộ màn hình với càng ít cú nhấp chuột càng tốt. Nhưng hãy đảm bảo giữ an toàn cho các khối màu vàng!

Loại bỏ tất cả các khối màu đỏ và xám khỏi màn hình bằng cách cho nổ các khối bom màu đỏ. Nhấp vào một khối màu đỏ để thắp sáng cầu chì và làm cho khối đó nổ tung! Cố gắng xóa tất cả các khối trên toàn bộ màn hình với càng ít cú nhấp chuột càng tốt. Nhưng hãy đảm bảo giữ an toàn cho các khối màu vàng!

3.7 Rating Star
552
Phiếu bầu