Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Bull Blast

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(1,351 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 01, 2024
Release:
Apr 03, 2014
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để đặt cần để hạ gục những con bò đực trong khi vẫn giữ những con lợn trên. Nhấn phím cách để kích hoạt sự bùng nổ.

Sử dụng chuột của bạn để đặt cần để hạ gục những con bò đực trong khi vẫn giữ những con lợn trên. Nhấn phím cách để kích hoạt sự bùng nổ.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(1,351 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 01, 2024
Release:
Apr 03, 2014
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để đặt cần để hạ gục những con bò đực trong khi vẫn giữ những con lợn trên. Nhấn phím cách để kích hoạt sự bùng nổ.

Sử dụng chuột của bạn để đặt cần để hạ gục những con bò đực trong khi vẫn giữ những con lợn trên. Nhấn phím cách để kích hoạt sự bùng nổ.

3.5 Rating Star
1,351
Phiếu bầu