Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Cargo Bridge 2

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Oct 27, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(6,627 Phiếu bầu)
Release :
Jan 30, 2014

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là xây dựng một cây cầu để những người công nhân có thể lấy hàng từ bên kia thung lũng. Bạn có ngân sách hạn chế cho mỗi cấp độ, vì vậy bạn sẽ cần lên kế hoạch trước khi xây dựng!

Mục tiêu của bạn là xây dựng một cây cầu để những người công nhân có thể lấy hàng từ bên kia thung lũng. Bạn có ngân sách hạn chế cho mỗi cấp độ, vì vậy bạn sẽ cần lên kế hoạch trước khi xây dựng!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Oct 27, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(6,627 Phiếu bầu)
Release :
Jan 30, 2014

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là xây dựng một cây cầu để những người công nhân có thể lấy hàng từ bên kia thung lũng. Bạn có ngân sách hạn chế cho mỗi cấp độ, vì vậy bạn sẽ cần lên kế hoạch trước khi xây dựng!

Mục tiêu của bạn là xây dựng một cây cầu để những người công nhân có thể lấy hàng từ bên kia thung lũng. Bạn có ngân sách hạn chế cho mỗi cấp độ, vì vậy bạn sẽ cần lên kế hoạch trước khi xây dựng!

4.1 Rating Star
6,627
Phiếu bầu