Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Clickplay Time 5

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jul 14, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(3,733 Phiếu bầu)
Release :
Jun 19, 2017

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để nhấp vào các đối tượng và tìm manh mối để tìm ra từng câu đố. Sau khi giải xong, bạn sẽ thấy nút phát. Nhấp vào nó để đi đến cấp độ tiếp theo.

Sử dụng chuột để nhấp vào các đối tượng và tìm manh mối để tìm ra từng câu đố. Sau khi giải xong, bạn sẽ thấy nút phát. Nhấp vào nó để đi đến cấp độ tiếp theo.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jul 14, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(3,733 Phiếu bầu)
Release :
Jun 19, 2017

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để nhấp vào các đối tượng và tìm manh mối để tìm ra từng câu đố. Sau khi giải xong, bạn sẽ thấy nút phát. Nhấp vào nó để đi đến cấp độ tiếp theo.

Sử dụng chuột để nhấp vào các đối tượng và tìm manh mối để tìm ra từng câu đố. Sau khi giải xong, bạn sẽ thấy nút phát. Nhấp vào nó để đi đến cấp độ tiếp theo.

4.2 Rating Star
3,733
Phiếu bầu