Coloruid

Hướng dẫn

Thay đổi tất cả các ô vuông thạch thành cùng một màu. Nhấn vào một màu ở cuối màn hình, sau đó nhấn vào một nhóm thạch để làm cho tất cả chúng thay đổi!

Thay đổi tất cả các khối thạch thành cùng màu trong càng ít lần di chuyển càng tốt. Để thay đổi màu của thạch, hãy nhấp vào một màu ở cuối màn hình, sau đó nhấp vào một nhóm thạch để làm cho tất cả chúng thay đổi!

3.1 Rating Star
6,364
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Thay đổi tất cả các ô vuông thạch thành cùng một màu. Nhấn vào một màu ở cuối màn hình, sau đó nhấn vào một nhóm thạch để làm cho tất cả chúng thay đổi!

Thay đổi tất cả các khối thạch thành cùng màu trong càng ít lần di chuyển càng tốt. Để thay đổi màu của thạch, hãy nhấp vào một màu ở cuối màn hình, sau đó nhấp vào một nhóm thạch để làm cho tất cả chúng thay đổi!

3.1 Rating Star
6,364
Phiếu bầu