Coffee Shop

Hướng dẫn

Mua nguồn cung cấp, tạo công thức cà phê của bạn, đặt giá của bạn... và bắt đầu bán!

Mua nguồn cung cấp, tạo công thức cà phê của bạn, đặt giá của bạn... và bắt đầu bán!

MẸO: Bạn có thể thay đổi giá cà phê trong ngày! Để ý xem khách hàng tiềm năng nghĩ gì khi họ đi ngang qua và để ý xem khách hàng của bạn nghĩ gì ngay sau khi họ nếm thử cà phê của bạn. Điều chỉnh giá và công thức của bạn để tối đa hóa lợi nhuận, nhưng hãy chắc chắn rằng khách hàng của bạn hài lòng!

4.3 Rating Star
102,212
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Mua nguồn cung cấp, tạo công thức cà phê của bạn, đặt giá của bạn... và bắt đầu bán!

Mua nguồn cung cấp, tạo công thức cà phê của bạn, đặt giá của bạn... và bắt đầu bán!

MẸO: Bạn có thể thay đổi giá cà phê trong ngày! Để ý xem khách hàng tiềm năng nghĩ gì khi họ đi ngang qua và để ý xem khách hàng của bạn nghĩ gì ngay sau khi họ nếm thử cà phê của bạn. Điều chỉnh giá và công thức của bạn để tối đa hóa lợi nhuận, nhưng hãy chắc chắn rằng khách hàng của bạn hài lòng!

4.3 Rating Star
102,212
Phiếu bầu