Cubeform

Cubeform Game Instructions

Chạm vào một trong hai bên của màn hình để xoay quanh đường dẫn. Né tránh các chướng ngại vật ngày càng tăng để thiết lập một số điểm cao mới!

Nhấn phím mũi tên trái và phải để xoay tháp. Né tránh các chướng ngại vật ngày càng tăng để thiết lập một số điểm cao mới!

4.5 Rating Star
80,169
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Cubeform Game Instructions

Chạm vào một trong hai bên của màn hình để xoay quanh đường dẫn. Né tránh các chướng ngại vật ngày càng tăng để thiết lập một số điểm cao mới!

Nhấn phím mũi tên trái và phải để xoay tháp. Né tránh các chướng ngại vật ngày càng tăng để thiết lập một số điểm cao mới!

4.5 Rating Star
80,169
Phiếu bầu