Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Sticky Ricky

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(7,076 Phiếu bầu)
Release :
Jun 27, 2019

Hướng dẫn

Nhấn LÊN hoặc Phím cách để nhảy. Tự bay từ tiểu hành tinh này sang tiểu hành tinh khác và tìm đường đến hố sâu ở mỗi cấp độ. Cú nhảy tiếp theo của bạn có vẻ bất khả thi không? Giữ S hoặc H để làm chậm thời gian và thực hiện bước nhảy vọt hoàn hảo.

Nhấn LÊN hoặc Phím cách để nhảy. Tự bay từ tiểu hành tinh này sang tiểu hành tinh khác và tìm đường đến hố sâu ở mỗi cấp độ. Cú nhảy tiếp theo của bạn có vẻ bất khả thi không? Giữ S hoặc H để làm chậm thời gian và thực hiện bước nhảy vọt hoàn hảo.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(7,076 Phiếu bầu)
Release :
Jun 27, 2019

Hướng dẫn

Nhấn LÊN hoặc Phím cách để nhảy. Tự bay từ tiểu hành tinh này sang tiểu hành tinh khác và tìm đường đến hố sâu ở mỗi cấp độ. Cú nhảy tiếp theo của bạn có vẻ bất khả thi không? Giữ S hoặc H để làm chậm thời gian và thực hiện bước nhảy vọt hoàn hảo.

Nhấn LÊN hoặc Phím cách để nhảy. Tự bay từ tiểu hành tinh này sang tiểu hành tinh khác và tìm đường đến hố sâu ở mỗi cấp độ. Cú nhảy tiếp theo của bạn có vẻ bất khả thi không? Giữ S hoặc H để làm chậm thời gian và thực hiện bước nhảy vọt hoàn hảo.

4.1 Rating Star
7,076
Phiếu bầu