Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Cubeform

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(86,824 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Dec 08, 2023
Giải phóng:
Oct 25, 2019
Nền tảng:
Browser, Mobile

Cubeform Game Instructions

Chạm vào một trong hai bên của màn hình để xoay quanh đường dẫn. Né tránh các chướng ngại vật ngày càng tăng để thiết lập một số điểm cao mới!

Nhấn phím mũi tên trái và phải để xoay tháp. Né tránh các chướng ngại vật ngày càng tăng để thiết lập một số điểm cao mới!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(86,824 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Dec 08, 2023
Giải phóng:
Oct 25, 2019
Nền tảng:
Browser, Mobile

Cubeform Game Instructions

Chạm vào một trong hai bên của màn hình để xoay quanh đường dẫn. Né tránh các chướng ngại vật ngày càng tăng để thiết lập một số điểm cao mới!

Nhấn phím mũi tên trái và phải để xoay tháp. Né tránh các chướng ngại vật ngày càng tăng để thiết lập một số điểm cao mới!

4.5 Rating Star
86,824
Phiếu bầu