Dalo

Hướng dẫn

Chạm vào một vòng tròn màu xanh lam để bắt đầu một đường và kéo nó qua đường dẫn để kết nối nó với một vòng tròn khác. Mục tiêu của bạn là kết nối tất cả các đường để vẽ hình!

Mỗi dòng bắt đầu từ nơi bạn kết nối lần cuối. Khi bạn vẽ một đường, bạn không thể quay lại đường đó. Nếu bạn muốn hoàn tác nước đi cuối cùng của mình, hãy nhấn vào mũi tên ở góc trên bên phải. Nếu bạn muốn bắt đầu lại câu đố, hãy nhấn vào các mũi tên ở góc trên bên trái.

Hoàn thành các câu đố và nhận các chủ đề mới để chơi theo phong cách!

Nhấp vào một vòng tròn màu xanh lam để bắt đầu một đường và kéo nó qua đường dẫn để kết nối nó với một vòng tròn khác. Mục tiêu của bạn là kết nối tất cả các đường để vẽ hình!

Mỗi dòng bắt đầu từ nơi bạn kết nối lần cuối. Khi bạn vẽ một đường, bạn không thể quay lại đường đó. Nếu bạn muốn hoàn tác nước đi cuối cùng của mình, hãy nhấp vào mũi tên ở góc trên bên phải. Nếu bạn muốn bắt đầu lại câu đố, hãy nhấp vào các mũi tên ở góc trên bên trái.

Hoàn thành các câu đố và nhận các chủ đề mới để chơi theo phong cách!

3.9 Rating Star
197
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm vào một vòng tròn màu xanh lam để bắt đầu một đường và kéo nó qua đường dẫn để kết nối nó với một vòng tròn khác. Mục tiêu của bạn là kết nối tất cả các đường để vẽ hình!

Mỗi dòng bắt đầu từ nơi bạn kết nối lần cuối. Khi bạn vẽ một đường, bạn không thể quay lại đường đó. Nếu bạn muốn hoàn tác nước đi cuối cùng của mình, hãy nhấn vào mũi tên ở góc trên bên phải. Nếu bạn muốn bắt đầu lại câu đố, hãy nhấn vào các mũi tên ở góc trên bên trái.

Hoàn thành các câu đố và nhận các chủ đề mới để chơi theo phong cách!

Nhấp vào một vòng tròn màu xanh lam để bắt đầu một đường và kéo nó qua đường dẫn để kết nối nó với một vòng tròn khác. Mục tiêu của bạn là kết nối tất cả các đường để vẽ hình!

Mỗi dòng bắt đầu từ nơi bạn kết nối lần cuối. Khi bạn vẽ một đường, bạn không thể quay lại đường đó. Nếu bạn muốn hoàn tác nước đi cuối cùng của mình, hãy nhấp vào mũi tên ở góc trên bên phải. Nếu bạn muốn bắt đầu lại câu đố, hãy nhấp vào các mũi tên ở góc trên bên trái.

Hoàn thành các câu đố và nhận các chủ đề mới để chơi theo phong cách!

3.9 Rating Star
197
Phiếu bầu