Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Robotion

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 28, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(2,890 Phiếu bầu)
Release :
Jun 20, 2017

Hướng dẫn

Chạm và kéo để tạo một đường thẳng từ một rô-bốt đến cặp phù hợp của nó. Đảm bảo bao phủ tất cả các ô để đánh bại cấp độ.

Nhấp và kéo để tạo một đường thẳng từ một rô-bốt đến cặp khớp của nó. Đảm bảo bao phủ tất cả các ô để đánh bại cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 28, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(2,890 Phiếu bầu)
Release :
Jun 20, 2017

Hướng dẫn

Chạm và kéo để tạo một đường thẳng từ một rô-bốt đến cặp phù hợp của nó. Đảm bảo bao phủ tất cả các ô để đánh bại cấp độ.

Nhấp và kéo để tạo một đường thẳng từ một rô-bốt đến cặp khớp của nó. Đảm bảo bao phủ tất cả các ô để đánh bại cấp độ.

3.5 Rating Star
2,890
Phiếu bầu