Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Dino Shift 2

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Oct 27, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(2,256 Phiếu bầu)
Release :
Jan 21, 2016

Hướng dẫn

Stompy đã trở lại cho một cuộc phiêu lưu khác! Đập vỡ tất cả các khối màu và đi đến nền tảng nổi. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Sử dụng các phím Z, X và C để thay đổi màu của Stompy.

Stompy đã trở lại cho một cuộc phiêu lưu khác! Đập vỡ tất cả các khối màu và đi đến nền tảng nổi. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Sử dụng các phím Z, X và C để thay đổi màu của Stompy.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Oct 27, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(2,256 Phiếu bầu)
Release :
Jan 21, 2016

Hướng dẫn

Stompy đã trở lại cho một cuộc phiêu lưu khác! Đập vỡ tất cả các khối màu và đi đến nền tảng nổi. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Sử dụng các phím Z, X và C để thay đổi màu của Stompy.

Stompy đã trở lại cho một cuộc phiêu lưu khác! Đập vỡ tất cả các khối màu và đi đến nền tảng nổi. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Sử dụng các phím Z, X và C để thay đổi màu của Stompy.

4.0 Rating Star
2,256
Phiếu bầu