Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Dogs in Space

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 03, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(4,918 Phiếu bầu)
Release :
Jan 28, 2016

Hướng dẫn

Đưa cả hai con chó đến vịnh tiếp theo (gợi ý: ở cấp độ đầu tiên, nó ở dưới cùng bên phải màn hình).

Điều khiển: Di chuyển sang trái và phải bằng A và D hoặc các phím mũi tên. Nhảy bằng cách nhấn W hoặc LÊN. Nhấn S hoặc Tab để chuyển đổi giữa các chú chó và sử dụng Phím cách trước micrô để khiến chú chó nhỏ sủa.

Đưa cả hai con chó đến vịnh tiếp theo (gợi ý: ở cấp độ đầu tiên, nó ở dưới cùng bên phải màn hình).

Điều khiển: Di chuyển sang trái và phải bằng A và D hoặc các phím mũi tên. Nhảy bằng cách nhấn W hoặc LÊN. Nhấn S hoặc Tab để chuyển đổi giữa các chú chó và sử dụng Phím cách trước micrô để khiến chú chó nhỏ sủa.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 03, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(4,918 Phiếu bầu)
Release :
Jan 28, 2016

Hướng dẫn

Đưa cả hai con chó đến vịnh tiếp theo (gợi ý: ở cấp độ đầu tiên, nó ở dưới cùng bên phải màn hình).

Điều khiển: Di chuyển sang trái và phải bằng A và D hoặc các phím mũi tên. Nhảy bằng cách nhấn W hoặc LÊN. Nhấn S hoặc Tab để chuyển đổi giữa các chú chó và sử dụng Phím cách trước micrô để khiến chú chó nhỏ sủa.

Đưa cả hai con chó đến vịnh tiếp theo (gợi ý: ở cấp độ đầu tiên, nó ở dưới cùng bên phải màn hình).

Điều khiển: Di chuyển sang trái và phải bằng A và D hoặc các phím mũi tên. Nhảy bằng cách nhấn W hoặc LÊN. Nhấn S hoặc Tab để chuyển đổi giữa các chú chó và sử dụng Phím cách trước micrô để khiến chú chó nhỏ sủa.

4.2 Rating Star
4,918
Phiếu bầu