Draw Parking

Hướng dẫn

Chạm vào ô tô và vẽ đường đến chỗ đỗ xe. Hãy chắc chắn rằng chiếc xe quay về cùng hướng với mũi tên khi nó dừng lại.

Khi bạn đã vẽ xong con đường của mình, hãy nhấn "Bắt đầu" và xem ô tô của bạn di chuyển. Hãy chắc chắn rằng họ không sụp đổ!

Nhấp vào ô tô và kéo chuột để vẽ đường dẫn đến điểm đỗ xe. Hãy chắc chắn rằng chiếc xe quay về cùng hướng với mũi tên khi nó dừng lại.

Khi bạn đã vẽ xong con đường của mình, hãy nhấn "Bắt đầu" và xem ô tô của bạn di chuyển. Hãy chắc chắn rằng họ không sụp đổ!

4.4 Rating Star
12,049
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm vào ô tô và vẽ đường đến chỗ đỗ xe. Hãy chắc chắn rằng chiếc xe quay về cùng hướng với mũi tên khi nó dừng lại.

Khi bạn đã vẽ xong con đường của mình, hãy nhấn "Bắt đầu" và xem ô tô của bạn di chuyển. Hãy chắc chắn rằng họ không sụp đổ!

Nhấp vào ô tô và kéo chuột để vẽ đường dẫn đến điểm đỗ xe. Hãy chắc chắn rằng chiếc xe quay về cùng hướng với mũi tên khi nó dừng lại.

Khi bạn đã vẽ xong con đường của mình, hãy nhấn "Bắt đầu" và xem ô tô của bạn di chuyển. Hãy chắc chắn rằng họ không sụp đổ!

4.4 Rating Star
12,049
Phiếu bầu