Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Eleazar

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(6,858 Phiếu bầu)
Release :
Oct 28, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn A hoặc Phím cách để nhảy. Nhấn D để rơi xuống và để lại hộp sọ phía sau. Sau khi bạn tìm thấy nỏ, nhấn S để bắn.

Bị mắc kẹt trên một cấp độ? Nhấn và giữ H để nhận gợi ý.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn A hoặc Phím cách để nhảy. Nhấn D để rơi xuống và để lại hộp sọ phía sau. Sau khi bạn tìm thấy nỏ, nhấn S để bắn.

Bị mắc kẹt trên một cấp độ? Nhấn và giữ H để nhận gợi ý.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(6,858 Phiếu bầu)
Release :
Oct 28, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn A hoặc Phím cách để nhảy. Nhấn D để rơi xuống và để lại hộp sọ phía sau. Sau khi bạn tìm thấy nỏ, nhấn S để bắn.

Bị mắc kẹt trên một cấp độ? Nhấn và giữ H để nhận gợi ý.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn A hoặc Phím cách để nhảy. Nhấn D để rơi xuống và để lại hộp sọ phía sau. Sau khi bạn tìm thấy nỏ, nhấn S để bắn.

Bị mắc kẹt trên một cấp độ? Nhấn và giữ H để nhận gợi ý.

3.9 Rating Star
6,858
Phiếu bầu