Faraway

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để tương tác với các đối tượng. Nhấp để xem xét kỹ hơn nội dung nào đó hoặc để bật hoặc tắt nội dung đó. Bạn có thể kéo hoặc trượt một số đối tượng. Đôi khi bạn cần tìm các đối tượng ẩn và sử dụng chúng ở những nơi khác. Bấm vào một đối tượng trong kho của bạn để chọn nó, sau đó bấm vào địa điểm bạn muốn sử dụng nó.

Sử dụng chuột để tương tác với các đối tượng. Nhấp để xem xét kỹ hơn nội dung nào đó hoặc để bật hoặc tắt nội dung đó. Bạn có thể kéo hoặc trượt một số đối tượng. Đôi khi bạn cần tìm các đối tượng ẩn và sử dụng chúng ở những nơi khác. Bấm vào một đối tượng trong kho của bạn để chọn nó, sau đó bấm vào địa điểm bạn muốn sử dụng nó.

4.5 Rating Star
31,683
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để tương tác với các đối tượng. Nhấp để xem xét kỹ hơn nội dung nào đó hoặc để bật hoặc tắt nội dung đó. Bạn có thể kéo hoặc trượt một số đối tượng. Đôi khi bạn cần tìm các đối tượng ẩn và sử dụng chúng ở những nơi khác. Bấm vào một đối tượng trong kho của bạn để chọn nó, sau đó bấm vào địa điểm bạn muốn sử dụng nó.

Sử dụng chuột để tương tác với các đối tượng. Nhấp để xem xét kỹ hơn nội dung nào đó hoặc để bật hoặc tắt nội dung đó. Bạn có thể kéo hoặc trượt một số đối tượng. Đôi khi bạn cần tìm các đối tượng ẩn và sử dụng chúng ở những nơi khác. Bấm vào một đối tượng trong kho của bạn để chọn nó, sau đó bấm vào địa điểm bạn muốn sử dụng nó.

4.5 Rating Star
31,683
Phiếu bầu