Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Fat Slice 2

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(16,695 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
May 17, 2023
Giải phóng:
Mar 28, 2019
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Kéo qua một hình để cắt nó. Đường của bạn không thể cắt giữa các quả bóng đang nảy hoặc bị chúng đánh trúng. Cố gắng sử dụng càng ít vết cắt càng tốt.

Nhấp và kéo qua một hình để cắt nó. Đường của bạn không thể cắt giữa các quả bóng đang nảy hoặc bị chúng đánh trúng. Cố gắng sử dụng càng ít lát càng tốt.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(16,695 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
May 17, 2023
Giải phóng:
Mar 28, 2019
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Kéo qua một hình để cắt nó. Đường của bạn không thể cắt giữa các quả bóng đang nảy hoặc bị chúng đánh trúng. Cố gắng sử dụng càng ít vết cắt càng tốt.

Nhấp và kéo qua một hình để cắt nó. Đường của bạn không thể cắt giữa các quả bóng đang nảy hoặc bị chúng đánh trúng. Cố gắng sử dụng càng ít lát càng tốt.

4.1 Rating Star
16,695
Phiếu bầu