Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Slicy

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.2 / 5(4,242 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Release:
Oct 13, 2015
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấp và kéo chuột để cắt các hộp. Loại bỏ càng nhiều hộp càng tốt. Mỗi hộp có trọng lực riêng và sẽ bị kéo theo hướng mũi tên chỉ. Nó thật sự khó!

Nhấp và kéo chuột để cắt các hộp. Loại bỏ càng nhiều hộp càng tốt. Mỗi hộp có trọng lực riêng và sẽ bị kéo theo hướng mũi tên chỉ. Nó thật sự khó!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.2 / 5(4,242 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Release:
Oct 13, 2015
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấp và kéo chuột để cắt các hộp. Loại bỏ càng nhiều hộp càng tốt. Mỗi hộp có trọng lực riêng và sẽ bị kéo theo hướng mũi tên chỉ. Nó thật sự khó!

Nhấp và kéo chuột để cắt các hộp. Loại bỏ càng nhiều hộp càng tốt. Mỗi hộp có trọng lực riêng và sẽ bị kéo theo hướng mũi tên chỉ. Nó thật sự khó!

3.2 Rating Star
4,242
Phiếu bầu