Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Chef Slash

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(44,106 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jan 30, 2024
Giải phóng:
Jul 13, 2018
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Trượt ngón tay của bạn để vẽ một đường xuyên qua thức ăn. Làm cho các phần bằng nhau để có được 3 sao.

Nhấp và kéo để vẽ một đường xuyên qua thức ăn. Làm cho các phần bằng nhau để có được 3 sao.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(44,106 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jan 30, 2024
Giải phóng:
Jul 13, 2018
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Trượt ngón tay của bạn để vẽ một đường xuyên qua thức ăn. Làm cho các phần bằng nhau để có được 3 sao.

Nhấp và kéo để vẽ một đường xuyên qua thức ăn. Làm cho các phần bằng nhau để có được 3 sao.

3.6 Rating Star
44,106
Phiếu bầu